Jesteś tutaj

Test wstępny

Wersja PDF

Przykładowe pytania do testu wstępnego:

1.   W typowym obrazie moczówki prostej występują:

2.    Fizjologiczna, metaboliczna rola hormonu wzrostu – GH polega m.in. na:

3.    Zespół  SIADH  charakteryzuje się:

4.    Hiponatremia może wystąpić w przebiegu następujących endokrynopatii:

5.    Wskaż jednostkę chorobową, która nie należy do zespołu APS 2

6.    Do hormonów posiadających wspólną jednostkę λ należą poniższe za wyjątkiem

7.    Przyczyną hipogonadyzmu hipogonadotropowego nie jest

8.    Przyczyną przedwczesnego wygaśnięcia funkcji jajnika może być

9.    Przygodne jednorazowe oznaczenie kortyzolu. Wskaż prawidłową odpowiedź

10.  Nadrzędnym ośrodkiem odpowiadającym za regulację hormonalną jest

11.  Badaniami oceniającymi funkcję nadnerczy są

12.  Akromegalia zwiększa ryzyko rozwoju

13.  Do objawów akromegalii nie należy

14.  Najczęstszym hormonalnie czynnym guzem przysadki jest

15.  Hormonem 2 giej fazy cyklu miesięcznego u kobiety jest

16.  Estrogeny powodują wskaż odpowiedź fałszywą

17.  Progesteron

18.  Hormonem przedniego płata przysadki nie jest

19.  Wydzielanie TSH jest regulowane przez

20.  Prolaktyna. Wskaż odpowiedź fałszywą

21.  Wskaż stwierdzenie fałszywe dotyczące hormonu wzrostu

22.  Wydzielanie ACTH zwiększa

23.  Wazopresyna jest syntetyzowana

24.  Wazopresyna. Wskaż twierdzenie fałszywe

25.  Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą hormonów tarczycy

26.  Wskaż odpowiedź fałszywa dotyczącą receptora dla TSH

27.  Najczęstszym nowotworem tarczycy występującym na terenach prawidłowego zaopatrzenia w jod jest

28.  Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą tyreoglobuliny

29.  Do syntezy hormonów tarczycy są potrzebne

30.  Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą TPO

31.  Hormony tarczycy wiążą się z białkami osocza. Wskaż zdanie fałszywe

32.  Na wynik oznaczenie TSH ma wpływ

33.  Wolem nazywamy

34.  Objawem niedoczynności tarczycy nie jest

35.  Receptor dla hormonów tarczycy jest

36.  Dla której choroby charakterystyczny jest szmer naczyniowy słyszalny nad tarczycą

37.  Wskaż odpowiedź fałszywą dotyczącą TSH

38.  Wskaż odpowiedź fałszywa dotyczącą wytrzeszczu

39.  Podstawowe działanie metamizolu to

40.  Przeciwciała przeciw TPO są dobrym wskaźnikiem choroby autoimmunizacyjnej tarczycy i i ich oznaczenie jest zasadne w następujących sytuacjach. Wskaż odpowiedź błędną

41.  W przypadku podejrzenia niedoczynności tarczycy w pierwszej kolejności należy oznaczyć

42.  Akropachia to

43.  Jod-wskaż odpowiedź fałszywą

44.  Przez jaką warstwę kory nadnerczy wydzielany jest kortyzol:

45.  W pierwotnej niedoczynności kory nadnerczy stwierdza się:

46.  Wśród autoimunologicznych chorób tarczycy można wymienić następujące:

47.  Nadczynność tarczycy może wystąpić w następujących przypadkach poza

48.  Krzywica, to choroba polegająca na deformacji kości spowodowanej:

49.  W nadczynności przytarczyc stężenia wapnia i fosforanów we krwi i moczu przebiegają najczęściej w konstelacji: