Jesteś tutaj

Studenci

Wersja PDF

Materiały dydaktyczne, treści seminarium, zadania domowe - dostępne są na stronie e-learningowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: https://e.wum.edu.pl/

W sprawach dydaktyki, studenci są zobowiązani do kontaktu z następującymi Adiunktami:

dr n. med. Magdalena Góralska - 3. rok , mgoralska@wum.edu.pl

dr n . med. Marek Rosłon - 6. rok,  marek.roslon@wum.edu.pl

dr n. med. Michał Popow - ED, mpopow@wum.edu.pl

dr n. med. Janusz Pachucki - janusz.pachucki@wum.edu.pl