Jesteś tutaj

Historia jednostki

Wersja PDF

Historia Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - fragment „Dziejów I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1809-2006)” pod redakcją prof. dr. hab. Marka Krawczyka

Uzupełnienie informacji o Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii

Z dniem 30.09.2010 prof. dr hab. n. med. Ewa Bar-Andziak przeszła na emeryturę.
Od 1.10.2010 stanowisko Kierownika Kliniki objął dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, prof. WUM

Od 1.10.2023 stanowisko Kierownika Kliniki objęła dr hab. n. med. Urszula Ambroziak.