Jesteś tutaj

Egzamin z Chorób Wewnętrznych po V roku

Wersja PDF

 

Egzaminy praktyczne oraz egzaminy ustne z Chorób Wewnętrznych rozpoczynają się kolejnego dnia po dniu egzaminu testowego z Chorób Wewnętrznych do końca sesji egzaminacyjnej. Miejscem zdawania egzaminu jest Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (SPCSK, Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok D, piętro VII).

 

Zapisy na termin egzaminu praktycznego oraz egzaminu ustnego są dokonywane poczynając od kolejnego dnia po dniu egzaminu testowego przez trzy kolejne dni. Miejscem zapisu jest sekretariat Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii (SPCSK, Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok D, piętro VII). Sposobem zapisu jest osobiste uzgodnienie terminu w sekretariacie lub w przypadku braku takiej możliwości podanie o wyznaczenie terminu droga elektroniczna na adres endosek@wum.edu.pl.

 

Godzina rozpoczęcia egzaminu jest ustalana przy wyznaczeniu dnia egzaminu ale zazwyczaj jest to godzina poranna około 8:30-9:00

 

Student przed egzaminem powinien zaznajomić się z uczelnianymi regulaminami egzaminów dostępnymi na stronach internetowych uczelni oraz w gablocie przed sekretariatem. Student podpisuje przed egzaminem oświadczenie że zapoznał się z uczelnianymi regulaminami egzaminów.

 

Egzamin praktyczny składa się z badania podmiotowego (wywiad) i badania przedmiotowego (badanie fizykalne) w wyznaczonej sali. Na oba etapy egzaminu przeznaczona jest około 60 minut. Po zakończeniu badania egzamin praktyczny jest kontynuowany przez komisję egzaminacyjna w wyznaczonym pomieszczeniu. Nie zaliczenie egzaminu praktycznego oznacza nie dopuszczenie studenta do egzaminu ustnego.

 

Ocena końcowa z egzaminu stanowi w przybliżeniu średnią ocen z poszczególnych etapów egzaminu z Chorób Wewnętrznych (test, egzamin praktyczny, egzamin ustny). Nie zaliczenie jakiegokolwiek z etapów egzaminu stanowi podstawę do negatywnej oceny końcowej.

REGULAMIN EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH WUM


REGULAMIN EGZAMINÓW USTNYCH