Jesteś tutaj

Struktura Kliniki

Wersja PDF

Obecnie Klinika posiada 2 pododdziały oraz salę wzmożonego nadzoru pielęgniarskiego służącą do leczenia zaostrzeń ciężkich postaci endokrynopatii – przełomy tarczycowe, nadnerczowe – a także przeprowadzania diagnostycznych testów czynnościowych wymagających ścisłego nadzoru i/lub monitorowania parametrów życiowych. Łącznie Klinika posiada 62 łóżka.

W ramach oddziału dysponujemy pracownią EKG, możliwością prowadzenia telemetrycznego monitorowania czynności serca w obrębie całego oddziału, a także badania USG narządów powierzchownych i jamy brzusznej.

Integralną częścią Katedry są Pracownie Naukowe Kliniki – laboratoria, w których wykonywane są niektóre oznaczenia stężeń hormonów i badania naukowe, częściowo we współpracy z zespołem Zakładu Endokrynologii Doświadczalnej PAN mieszczącego się w pomieszczeniach Katedry. Laboratorium jest przygotowane zarówno do prowadzenia oznaczeń hormonalnych i innych służących diagnostyce oraz do prowadzenia badań podstawowych, niezbędnych dla dalszego rozwoju nauk klinicznych.

Zaplecze kliniki stanowi poradnia endokrynologiczna, pod opieką której jest kilka tysięcy pacjentów.