Archiwum konferencji i szkoleń

24.11.2011
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
25 listopada 2011 r. w Sali Senatu odbyła się konferencja naukowa pt.: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)” - pod honorowym patronatem JM Rektora WUM prof. dr. hab. Marka Krawczyka. Organizatorami spotkania byli prof. Leszek Królicki z Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM oraz prof. Tomasz Bednarczuk z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter schorzenia omawianego w trakcie konferencji, wśród zaproszonych wykładowców było wielu uznanych specjalistów z różnych dziedzin medycyny m.in.: prof. Beata Kos-Kudła z Kliniki Endokrynologii, Katedry Patofizjologii i Endokrynologii SUM, prof. Teresa Starzyńska z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych PUM, prof. Ryszard Pacho, dr hab. Andrzej Cieszanowski oraz dr Anna Stadnik z II Zakładu Radiologii Klinicznej WUM, dr Jolanta Kunikowska z Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM oraz dr Łukasz Koperski z Katedry i Zakładu Anatomii Patologicznej Centrum Biostruktury WUM.

Organizatorzy konferencji podkreślali, że w ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w diagnostyce i leczeniu nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego, a jednostki uniwersyteckiego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha prowadzą badania nad formami postępowania w tym schorzeniu. Zaznaczyli też, że specjaliści z klinik naszej Uczelni przeprowadzili przeszczepy wątroby w grupie chorych z nowotworami neuroendokrynnymi oraz zastosowali, po raz pierwszy w Polsce, celowaną terapię radioizotopową.

 

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM

Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
Konferencja: „Diagnostyka guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
12.04.2012
Choroby tarczycy dla internistów i lekarzy rodzinnych - warsztaty
28.05.2012
Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego O/Warszawskiego
23.11.2012
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Leczenie guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NET)”
15.11.2013
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Polskie zalecenia diagnostyki i leczenia nowotworów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NEN) - 2013”
09.01.2016
Pierwsze Warszawskie Spotkania Endokrynologiczne – zespół Cushinga 2015
16.04.2016
Problemy Interny na Mazowszu kwiecień 2016 – postępy w pulmonologii,
21.11.2016 - 10.12.2016
VI Mazowiecka Jesień Internistyczna
04.03.2017
Diagnostyka USG w endokrynologii klinicznej
11.03.2017
Walne Zgromadzenie Członków OW TIP
11.03.2017
II Warszawskie Spotkania Internistyczne