Jesteś tutaj

Członkostwo

Wersja PDF

Teren działalności Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Internistów Polskich to województwo mazowieckie.

Towarzystwo Internistów Polskich jest organizacją działającą na zasadach „non profit”, a pieniądze ze składki pokrywają koszty organizacyjne.

 

Jak zostać członkiem TIP?

Krok 1: wypełnij deklarację członkowską*

Krok 2: prześlij wypełnioną deklarację do siedziby Zarządu Oddziału właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania lub pracy

Krok 3: po uzyskaniu potwierdzenia (na deklaracji) przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Oddziału opłać składkę członkowską (100 zł), dokonując wpłaty na konto Zarządu Głównego TIP

70 1560 1111 0000 9070 0015 2745
Zarząd Główny TIP
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków

Na przelewie podaj nazwę Oddziału TIP**
Kopia deklaracji członkowskiej zostanie przesłana przez Zarząd Oddziału do Zarządu Głównego w celu umieszczenia Twoich danych w Rejestrze Członków TIP.

* pobraną ze strony internetowej

** możesz przesłać potwierdzenie wpłaty pod adresem Biura Zarządu Głównego

 

Co daje członkostwo w TIP?

  1. zniżka 20% na opłaty za uczestnictwo w zdarzeniach edukacyjnych organizowanych
    lub współorganizowanych przez TIP
  2. bezpłatny dostęp do elektronicznego wydania „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”.
  3. prawo do uzyskania Certyfikatu TIP potwierdzającego dopełnienie obowiązku ciągłego doskonalenia zawodowego (warunki na www.tip.org.pl)
  4. prawo do ubiegania się o nagrody TIP
  5. prawo do umieszczenia własnych danych zawodowych (np. kontakt do gabinetu) na stronie internetowej TIP (dostępne wkrótce)
  6. wsparcie TIP w ubieganiu się o członkostwo w American College of Physicians

Członkostwo potwierdza wpis do Centralnego Rejestru Członków TIP

 

Warunki wpisu do Rejestru:

  • dotychczasowi członkowie – opłacenie składki w terminie do 31 marca każdego roku
  • nowi członkowie – opłacenie składki i przesłanie do Zarządu Głównego wypełnionej deklaracji członkowskiej z decyzją Zarządu Oddziału TIP o przyjęciu do Towarzystwa

 

Rejestr członków TIP