Jesteś tutaj

Choroby wewnętrzne

Wersja PDF

Syllabus Propedeutyka Chorób Wewnętrznych III rok 2017/2018


Tematy seminariów


Podział grup III roku z propedeutyki chorób wewnętrznych w roku akademickim 2017/2018


Wykłady dla studentów III roku

 

 

Miejsce:

Sala im. prof. A. Grucy, ul. Lindleya 4 Pawilon 20B (główne wejście do Kliniki Ortopedii, II piętro)

 

11.10.2017  godz. 14:00 -15:30

Badanie kliniczne z zakresu układu krążenia  (2  godziny - I Katedra i Klinika Kardiologii)

 

08.11.2017  godz. 14:00 – 15:30

Badanie kliniczne z zakresu gastroenterologii i chorób przemiany materii (2  godziny - Katedra i Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych)

 

15.11.2017  godz. 14:00 – 15:30

Badanie kliniczne z zakresu pneumonologii (2  godziny - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii)

 

22.11.2017  godz. 14:00 – 15:30

Badanie kliniczne z zakresu nefrologii  (2  godziny - Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych)

 

29.11.2017  godz. 14:00 – 15:30

1.            Badanie kliniczne z zakresu układu wydzielania wewnętrznego (1 godzina -  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii)

2.            Badanie kliniczne z zakresu hipertensjologii i angiologii (1 godzina - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii)


 

Koło naukowe


Przy Klinice istnieje koło naukowe w ramach którego studenci mogą pogłębiać swoje zainteresowanie endokrynologią. Istnieje możliwość prowadzenia prac naukowych zarówno klinicznych, jak i laboratoryjnych pod nadzorem pracowników naukowo-dydaktycznych Kliniki. Zachęcamy do przedstawienia ciekawych przypadków klinicznych na zjazdach i konferencjach studenckich oraz późniejszą ich publikację. Opiekunem koła jest dr n. med. Urszula Ambroziak i dr n. med. Michał Popow. Strona internetowa: http://sknendocrinus.wum.edu.pl/