Jesteś tutaj

Główne osiągnięcia

Wersja PDF
  • wykazanie roli microRNA w patogenezie raka brodawkowatego tarczycy
  • scharakteryzowanie w populacji polskiej czynników genetycznych predysponujących do rozwoju choroby Gravesa-Basedowa lub wpływających na jej przebieg
  • stwierdzenie korelacji pomiędzy ekspresją mRNA dla cytokin odpowiedzialnych za rozwój odpowiedzi typu komórkowego (Th1) a ciężkością orbitopatii tarczycowej      
  • wykazanie roli hormonów tarczycy i ich przemiany tkankowej w patogenezie nowotworów złośliwych 
  • dalsze badania nad genami peroksydazy tarczycowej hThOX1 i hThOX2 – ich strukturą, ekspresją w komórkach, i czynnikami regulującymi; 
  • scharakteryzowanie kanału zależnego od hormonów tarczycy wpływającego na częstość serca
  • własny wkład w ocenę efektywności i prawidłowości programu zwalczania niedoboru jodu w Polsce na przykładzie subpopulacji chorych z nadciśnieniem tętniczym
  • ustalenie wskazań do allotransplantacji komórek przytarczyc u chorych z niedoczynnością przytarczyc
  • opracowanie modelu leczenia i monitorowania dorosłych chorych z wrodzonym przerostem nadnerczy